drilseach.net
Apollo 16 a’ togail oirre
B’ urrainn dhomh uairean a chaitheamh a’ coimhead seann bhideoan de rocaidean a’ togail orra, agus am fear seo am measg na cuid as fheàrr leam, san t-seann nòs, daoine le blas deasach a…