drhaldunoguz.com
Reflü ve Larinks - Prof.Dr. Haldun OGUZ - Kulak Burun Boğaz Ses Hastalıkları, Ankara
Yapılan çalışmalarda kişilerin %10’unda hergün, %30-50’sinde ise daha az sıklıkta yanma hissi ve regürjitasyon şikayetleri olmasına rağmen, gastroözefageal reflü (GER) hastalığının epidemiyolojisi …