drhaldunoguz.com
Larinks Kanseri Evrelemesi - Prof.Dr. Haldun OGUZ - Kulak Burun Boğaz Ses Hastalıkları, Ankara
LARİNKS KANSER EVRELEMESİ AJCC 2002 SUPRAGLOTTİS T1 Unilateral, supraglottisin bir bölgesine sınırlı T2 >1 supraglottik bölgede Veya Glottis, vallekula, dil kökü, piriform sinüs medial duvarı tu…