drezina.wordpress.com
Zile libere pentru tați la nașterea copilului
Potrivit legii (210/1999), tații pot beneficia de 5 zile de concediu plătit. Art. 2 (1) În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor soc…