drezina.wordpress.com
Miroslav Volf, Excludere și îmbrățișare – notă de lectură (2)
Continuare de aici Pilda fiului risipitor În miezul spiritual al cărții stă – alături de imaginea lui Isus Cristos, Dumnezeu-Omul pe cruce – parabola fiului risipitor. Metafora îmbrățișării are la …