drezina.wordpress.com
Miroslav Volf, Excludere și îmbrățișare – note de lectură (1)
Disclaimer. S-a iscat, bag samă, o mică furtună în păhărelul cu apă al evanghelicilor români vizavi de iminenta și înfricoșătoarea descindere a lui Miroslav Volf, teolog mai greu de citit și înțele…