drezina.wordpress.com
În apărarea tinerilor creștini
Suspectam că s-ar putea ca problemele care apar la copiii de pastori (în raportarea lor la creștinism) să fie mai răspândite decât se lasă îndeobște să se vadă. Studiul grupului Barna (semnalat d…