dreptmd.wordpress.com
Principiul pacta sunt servanda – mit sau realitate?
Sache Neculaescu Articol UJ Premium Sursa: UniversulJuridic.ro 1. Actualitatea discuției. Privită izolat, dispoziția de la art. 1270 alin. (1) C. civ., potrivit căreia „contractul valabil încheiat …