dreptmd.wordpress.com
DIRECTIVA 2010/18/EU DE PUNERE ÎN APLICARE A ACORDULUI CADRU REVIZUIT PRIVIND CONCEDIUL PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
Concediul de creşterea copilului poate fi definit ca fiind acel instrument de protecţie socială a salariatului prin care i se acordă un termen, înăuntrul căruia acesta îşi creşte copilul său, terme…