dramacream.wordpress.com
Singapore Drama Review Hero 大英雄
Hero (2016) 大英雄 Genre: Family, Romance, Neighborhood, Comedy Enjoyment: 9/10 Pace: 8/10 starring Shaun Chen as Zhou Fada, Chen Hanwei as Ye Xiaoying, Jesseca Liu as Zhang Weixiong, Ian Fang as Zha…