dqdhrh.wordpress.com
On this day
Ah mình quên mất, 15.10. Tròn 6 năm, rãnh rãnh viết cái blog cho ngày này :))