dqdhrh.wordpress.com
Spiral – Thám tử kì tài và cảm nhận
Đã đọc truyện này đã 7 năm trước, ngày ấy chỉ xuất bản đến tập 12. Hôm nay mới mò đọc những chap cũ và ngộ ra nhiều điều. Ah người đã đặt cái tựa là “Thám tử kì tài” nghe chẳng hay chút…