dqdhrh.wordpress.com
Q&A – Một giấc mơ dài
Một cái kết buồn, mà không buồn. Tất cả là một giấc mơ…một giấc mơ dài…1 năm…với những kí ức về Q-chan, thời gian được truyện trò cùng người anh quá cố của mình. Mình đã hiểu ra h…