dqdhrh.wordpress.com
Glass Mask – Mặt nạ thủy tinh – Vai Hồng Thiên Nữ sẽ thuộc về ai?
Vai Hồng Thiên Nữ sẽ thuộc về ai? Cha là đạo diễn kịch nổi tiếng, mẹ cũng là một diễn viên nổi tiếng, Ayumi là một cô gái luôn cố gắng từ nhỏ để mọi người công nhận thực lực của mình, thoát khỏi cá…