dosenindonesia.wordpress.com
Kematian, Kulminasi Pencapaian Hidup Manusia
Setiap manusia yang dilahirkan selalu mempunyai makna dan mempunyai jalur kehidupannya sendiri. Dimana makna itu akan berkembang seiring dengan pertumbuhan sang manusia yang telah terisi kehid…