doroastig.com
Pakikipaglaban sa Kahirapan Pakikipaglaban sa Kahirapan . ikaw tusong kahirapan hindi namin kinatatakutan sa kalupitan mo maghihikahos ma’t gagapang kami ma’y mamumulubi’t magigin…