doofpot-wmo-leudal.com
Onderzoek Privacy in de zorg: Wij weten alles van u
Gemeenten gebruiken privacygevoelige medische gegevens van burgers om te bepalen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor zorg. Zonder eenduidige criteria zit de ambtenaar op de stoel van de beh…