donnormantico.com
Pasekretong umiibig
Pasekretong umiibig Sa kanya ay di masambit Ang tunay na nadarama Puro sulyap sa twina Di mapigilan pagtingin Sana’y mapa’ sa akin Naakit sa kanyang ngiti Pag ibig na di na maikubli