donnormantico.com
Ewan
Gusto kita Nagulat ka ba? Iiwas ka na? Galit ka? Matutuwa ka ba? Anong mangyayari sa atin dalawa? Magiiba na ba ang tingin mo skin? Kasalanan ko ba? Kasalanan mo ba? Anong gagawin natin ngayun ha? …