donkeywhispererfarm2010.wordpress.com
On Donkey Time ®
Scott and Rio (Mammoth Donkey age 4)