dongphungviet.wordpress.com
Đừng nhụt chí, chùn chân nhé anh Kiên
28-5-2018 Anh Kiên, Chẳng phải anh mà ngay cả tôi cũng không dè đám lãnh đạo Bộ Giao thông – Vận tải lại bỏ của chạy lấy người như vậy. Ỉa mửa ra “thu giá” là chúng. Thiên hạ rủa… thúi vang trời, v…