dongphungviet.wordpress.com
Nếu thứ cần mất vẫn còn…
Đồng Phụng Việt 6-5-2018 Tổng Bí thư Đảng CSVN, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng Việt Nam vẫn im lặng, chưa lên tiếng về sự kiện Bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/5.000, biến Thủ Thiêm thành …