dongoi.com
Ở Việt Nam, ai nhận lỗi là chết!
Đó là lý do Người Việt Nam không có văn hoá nhận lỗi và xin lỗi, thay vào đó là chối tội lươn lẹo và đổ thừa! Nếu đụng xe, bạn bước xuống xin lỗi, thì kẻ kia và toàn xã hội xác định tất cả lỗi lầm là của bạn và bạn phải bồi ... xem thêm