dong-trung-ha-thao.net
Đông trùng hạ thảo AT - Đông trùng hạ thảo
Món quà quý giá nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người chính là đông trùng hạ thảo. Sau hơn nhiều năm nghiên cứu và nuôi trồng với diện tích hơn 1000 – Đông trùng hạ thảo