dong-trung-ha-thao.net
Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc - Đông trùng hạ thảo
Công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc tiền thân là công ty Nấm Thanh Hà chính là công ty đầu tiên nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo. Đến nay họ đã – Đông trùng hạ thảo