dong-trung-ha-thao.net
Đông trùng hạ thảo Kim Lai - Đông trùng hạ thảo
Đông trùng hạ thảo Kim Lai được nuôi trồng theo công nghệ tiên tiến nhất tại cơ sở sản xuất của Công ty Nấm Ta theo một quy trình khép kín từ khâu lai tạo – Đông trùng hạ thảo