dong-trung-ha-thao.net
Đông trùng hạ thảo con - Đông trùng hạ thảo
Đông trùng hạ thảo con trên thị trường rất phức tạp, và được làm giả tại các cửa hàng việt nam với giá rẻ bèo 30.000.000 đồng - 60.000.000 đồng /1kg. – Đông trùng hạ thảo