dong-trung-ha-thao.net
Đông trùng hạ thảo Bảo Ngọc - Đông trùng hạ thảo
Đông trùng hạ thảo Bảo Ngọc-Đông trùng hạ thảo hay còn gọi là trùng thảo nghĩa là mùa đông là côn trùng, còn mùa hè là cây cỏ. Đây là loại dược phẩm hạng – Đông trùng hạ thảo