domzmarzen.wordpress.com
Brudnica nieparka
Jakoś tak w czerwcu na zlecenie pani nauczycielki musiałyśmy się z Julią wykazać kreatywnością. Każde dziecko w klasie miało stworzyć jakieś owada i odtworzyć jego środowisko naturalne. Julia miała…