domoshaver.com
احساس یا هیجان چیست؟ 😫 🤗 تعریف صحیح احساسات و هیجانات در روابط بین زن و شوهر
احساس یا هیجان مقوله ای در روانشناسی است که با تفکر کاملا متفاوت می باشد.😄😫🤗 شناخت احساس و تفاوت آن با تفکر، به همه ی انسان ها در زندگی و ارتباط موثر با دیگران کمک بسیار زیادی می کند. در این مقاله به طور خلاصه با احساس، انواع احساسات انسان و تفاوت احساس و هیجان با فکر اشاره شده است.