domoshaver.com
خشم چیست؟ چگونه خشم خود را ابراز کنید؟ | گروه آموزشی دو مشاور
خشم یکی از احساسات انسانی است. همه خشمگین می شوند. بعضی ها اصلاً به فرد مقابل نشان نمی دهند که از او عصبانی شده‌اند تا رابطه‌شان حفظ شود. برخی از افراد در همان لحظه خشم خود را نشان می‌دهند. راهکارهایی هست که می توانید با آن ها فرد مقابل را از خشم خود مطلع کنید، بدون این که صدمه ای به او و شما وارد شود.