domoshaver.com
کتاب مدیریت زمان با ساعت مچیت معجزه کن-۷معجزۀ افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی
کتاب مدیریت زمان با ساعت مچیت معجزه کن! - ۷ معجزه‌ی افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی را برای یادگیری تکنیک های مدیریت زمان، برنامه ریزی، هدف گذاری و تعیین چشم انداز مطالعه کنید. با مطالعۀ این کتاب مدیریت زمان در مدیریت زمان، برنامه ریزی و هدف گذاری در مدیریت زمان و برنامه ریزی و هدف گذاری استاد و حرفه ای شوید