dominikani.sk
Vysokoškolskí ADOM-áci s biblistkami nad žalmami
Ábelová, Pustý dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 27. júna – 1. júla 2018 sa tu už tradične stretla skupina ADOM-ákov s dominikánmi br. Lukášom, sr. Karolou - a vzácnymi hosťami, biblistkami sr. Fides Strenkovou CJ a Luciou Hidvéghyovou, aby sme sa zaoberali žaltárom, žalmami, ich obsahom, výkladom a významom. Znovu sme zažili päť úžasných dní, počas ktorých sme získali