dominikani.sk
Homília brata Šimona na sviatok Premenenia Pána
Premenenie Pána Lk 9, 28-36 „Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.“ Vrch Tábor musel byť dobre známy všetkým apoštolom. Môžeme si položiť otázku, prečo evanjelisti neuvádzali jeho názov? Môže to byť aj preto, aby ukázali, že vrch, na ktorom sa dokonalo premenenie