dolnipovltavi.cz
I přes nevoli místních získali pískaři souhlas
Stalo se, co všichni očekávali – firma Ilbau získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) v rámci procesu EIA. A to i přes masivní nesouhlas více než stovky osob na …