dokumhane.net
Döküm sektöründe komodite olma tehlikesi
Artık rekabetin küresel düzeyde gerçekleştiği birçok sektörde firmalara büyük zarar veren bir tehlike var: Komodite olmak. Döküm sektöründe faaliyet gösteren hem dökümhanelerin, hem de tedarikçiler…