doktorno.vot.pl
Polska polityka bezpieczeństwa na nowe dziesięciolecie
Polska weszła w XXI wiek jako kraj niepodległy, zintegrowany ze strukturami NATO i UE. Wydaje się, że w najbliższej perspektywie Polsce nie grozi agresja z zewnątrz z niczyjej strony, a nawet tak g…