doktorno.vot.pl
Myśląc Ojczyzna…
Z okazji świąt narodowych, rozważmy następujący cytat z głębi historii: Źródło: Jan Gerhard, „Charles de Gaulle”, Książka i Wiedza, Warszawa 1973