doktordanhaberler.com
Direksiyonel Koroner Aterektomi Nedir? - DH TIP Sözlük
Direksiyonel Koroner Aterektomi,birkaç büyük randomize çalışma ile denenmiştir. PTCA ile DCA’nm karşılaştınldı- ğı çalışmalarda, gerek doğal damarlarda ge