doisongplus.net
Những người giỏi an ủi người khác thường phải tự an ủi chính mình
Có một sự thật là những người hay đi an ủi cho người khác lời khuyên thì chính bản thân họ đã có những lúc phải trải qua cảm giác ấy mà không có một ai hiểu hay ở bên cạnh.