doganinkizi.com
Haci Ali Dargahi , Mumbai , Hindistan
Haci Ali Dargahi Hani su cok meshur adina qawaliler ilahiler yazilan piya Ali baba haji ali turbesine gidelim dedik, aslinda planlarim arasinda yoktu ama hazir chor bazaar…