dodir-svjesnosti.com
O udruzi Svjetlo života
Udruga za promicanje humanih vrijednosti “Svjetlo života” nastala je 2007. godine kao odgovor na moju želju za što većim angažmanom u pomaganju oboljeloj djeci, djeci s poteškoćama u razvoju, d…