dodir-svjesnosti.com
Preuzimanje odgovornosti
Sve što se događa u našim životima, gledano sa točke kako reagiramo na neki događaj ili ponašanje osobe, naša je odgovornost. Svijet se događa neutralno izvan nas (osim ako nas netko baš fizički ne…