dodir-svjesnosti.com
Moj dan, moj (realni) san
Probudim se. U zahvalnosti sam za buđenje, tijelo, emocije i misli. Zahvalan sam za postojanje i svjesnost o postojanju. Zahvalan sam za sve što imam, za sve što postoji u mojem životu. Vese…