dodir-svjesnosti.com
«ja» i «ti»
Zašto biti dobar, suosjećajan, blag, tolerantan, human, odgovoran?