dodir-svjesnosti.com
Udovoljavanje i pomaganje drugima – zamka za traženje ‘mrvice ljubavi’
Od 47 godina života, imam osjećaj da sam drugima udovoljavao i pomagao 46. U stvari pokušavao udovoljiti i pomoći drugima. Obitelji , rodbini, susjedima, prijateljima, poslovnim partnerima, suradn…