dodir-svjesnosti.com
10 godina udruge Svjetlo života
Prije 10 godina inicirao sam osnivanje udruge Svjetlo života :-) Počeli smo sa zabavnim klaunskim radionicima sa bolesnom djecom u bolnicama, nastavili sa radionicama crtanja, modeliranja, glume, …