dodir-svjesnosti.com
Želim, hoću li?
Većina ljudi misli da zna što hoće. Htjeli bi postati sretni, uspješni, bogati. Međutim to su najčešće samo želje, koje im se ne ostvaruju, jer nisu pretvorene u ciljeve. Dakle, ako želju želite os…