dodir-svjesnosti.com
Koliko sam dužan?
Dug je nepodmiren račun. Uzeli smo nešto na korištenje, a nismo platili. Dug se ne može otplatiti, jer je sastavnica ego svijesti. Možete se truditi koliko želite, uvijek ćete ili vi biti nekome du…