dodir-svjesnosti.com
Raj na Zemlji
ŽELIM DA ZABORAVITE SVE ŠTO STE NAUČILI U SVOME ŽIVOTU. Ovo je početak novog razumijevanja, novoga sna. San kojega živite vaša je tvorevina. To je vaša zamjedba stvarnosti koju u bilo kojem trenutk…